Eigedom:

Slinde Eigedom har anlegg sentralt på Kloppavegen på Kaupanger og i vegkrysset på Håbakken i lærdal. Bygga er tilpassakontor handel, storbildrift, terminal og lager. Me tilpassar eigedomane etter kundebehov.